مدل پیشفرض دسته بندی های آگهی
مدل دسته بندی های آگهی مدل سایت شیپور​
مدل دسته بندی های آگهی مدل سایت شیپور ( بدون زیر دسته )
قرقاول
(3)
مرغ شاخدار
(0)
کبوتر
(0)
شترمرغ
(0)
مرغ
(12)
بلدرچین
(4)
دام سنگین
(0)
اردک
(1)
بوقلمون
(3)
کبک
(2)
دام سبک
(0)